Biuro nie stosuje sztywnego cennika, ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta, w zależności od nakładów pracy na obsługę firmy.

Na wysokość opłaty największy wpływ mają:

forma prawna
forma opodatkowania
liczba osób współpracujących
liczba zatrudnionych pracowników
ilość dokumentów księgowych
stopień trudności prowadzonej działalności

Księgi handlowe (pełna księgowość) od 400,00 zł brutto
Książka przychodów i rozchodów od 50,00 zł brutto
Ryczałt ewidencjonowany od 30,00 zł brutto
Karta podatkowa od 30,00 zł brutto
Obsługa kadrowo-płacowa od 20,00 zł brutto