Korzyści jakie wynikają z przekazania prowadzenia księgowości do naszego Biura Rachunkowego:

 • redukujesz koszty przez likwidację działu księgowego (koszty związane z: zapewnieniem powierzchni biurowej, zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry i ich wynagrodzenia, zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania, szkoleniem pracowników i prenumeratą fachowych czasopism),
 • dostarczasz dokumenty do biura i spokojnie czekasz na powiadomienie o kwotach do zapłaty,
 • reprezentujemy Ciebie przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em,
 • wszystkie deklaracje, sprawozdania, formularze podpisze za Ciebie biuro i złoży do odpowiednich instytucji,
 • przenosisz odpowiedzialności cywilną za ewentualne błędy księgowe na biuro,
 • w przypadku kontroli odsyłasz kontrolujących do biura rachunkowego,
 • masz pytania, wątpliwości, dzwonisz do nas, a my postaramy się odpowiedzieć na każde Twoje pytanie.

Jesteśmy dla Ciebie, jesteśmy po prostu Twoim biurem.

 

Karta podatkowa tę formę opodatkowania po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego mają możliwość wybrać osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, które zostały wymienione przez ustawę  w odpowiednim załączniku i jednocześnie  muszą spełniać dodatkowe warunki wymienione w ustawie.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają możliwość wybrać spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, spółki cywilne osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą. Biuro świadczy usługi w zakresie:

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • sporządzania rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28,
 • sporządzanie deklaracji VAT 7,
 • rozliczanie właścicieli.

Podatkowa książka przychodów i rozchodów ta forma rozliczania się z Urzędem Skarbowym wybierana jest przez  podatników  podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych jak i również podatników podatku liniowego, którzy nie są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości. Biuro świadczy usługi w zakresie:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, NIP,
 • rozliczanie właścicieli.

Księgi rachunkowe do prowadzenia których zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy (zgodnie z ustawą o rachunkowości), którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychód przekraczający 1 200 000 EUR  oraz spółki kapitałowe i spółki osobowe prawa handlowego. W skład  usług wchodzą:

 • prowadzenie księgi głównej i pomocniczych,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje podatku od towarów i usług,
 • sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT,CIT, VAT,  NIP,
 • sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego

Kadry i płace W tym zakresie biuro sporządza:

 • listy płac na podstawie list obecności,
 • oblicza comiesięczne składki i sporządza deklaracje ZUS i PIT,
 • prowadzi  karty wynagrodzeń,