Biuro oferuje pomoc w wyprowadzaniu zaległości i  wprowadzaniu korekt do dokumentacji księgowo-kadrowej .

Szczególnie zapraszam potencjalnych, nowych klientów biura ,którzy otrzymają specjalny rabat od ceny za dokonane poprawki i uzupełnienia 

Biuro oferuje również  pomoc w rozliczeniu inwentaryzacji na koniec 2014 roku pod kątem Podatku dochodowego i VAT oraz doborze metody ewidencjonowania materiałów i towarów w nowym roku.

Z pewnością pomocne będą również dla klientów  zestawienia nieuregulowanych  płatności (terminowych i przeterminowanych).

Firmy ,które zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym są „narażone” na częste korekty kosztów mogą  przekazywać do biura partie dokumentów cyklicznie np. dwa lub trzy razy w miesiącu.

Po zaksięgowaniu faktur zakupu , sprzedaży oraz dowodów kasowych lub bankowych klient do dwóch dni otrzymuje na swoją skrzynkę zestawienie płatności nieuregulowanych z terminami płatności.

Usługi tego typu nie  podwyższają  ceny usługi świadczonej przez biuro.